Efektywne Wykorzystanie Energii, dotacje na audyty – 10 konkurs

Efektywne Wykorzystanie Energii, dotacje na audyty – 10 konkurs

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowegoEfektywne Wykorzystanie Energii Część 1) „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w...