Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na białe certyfikaty

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na białe certyfikaty

Drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został rozstrzygnięty przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa URE w dniu 29 października 2014 r. W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 z...
Towarowa Giełda Energii wprowadza do obrotu białe certyfikaty

Towarowa Giełda Energii wprowadza do obrotu białe certyfikaty

4 listopada br. Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadza do obrotu prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty. TGE wprowadza również indeksy cenowe dla transakcji zawartych na Rynku Praw Majątkowych, których...