Nie czekać z audytami

Nie czekać z audytami

Przesłanki techniczne i uzasadnienie ekonomiczne dla realizacji audytu efektywności energetycznej Czy zasadne jest czekanie na wejście w życie przepisów o efektywności energetycznej, gdy znacząca liczba przedsięwzięć cechuje się korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi,...
System białych certyfikatów w Polsce

System białych certyfikatów w Polsce

Doświadczenia krajów europejskich we wdrażaniu mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej. System białych certyfikatów, który zostanie wdrożony w Polsce, ma być mechanizmem rynkowym wspierającym poprawę efektywności energetycznej. Białe certyfikaty zostały...