Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią – wybrane aspekty

Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią – wybrane aspekty

System Zarządzania Energią (SZE) wdrożony zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 50001:2012 i prawidłowo nadzorowany w przedsiębiorstwie stanowi dobre uzupełnienie działań służących poprawie efektywności energetycznej w procesie ciągłego doskonalenia, co jest jednym z...