Kogo nie stać na audyty efektywności energetycznej?

Kogo nie stać na audyty efektywności energetycznej?

Ustawa o efektywności energetycznej to jeden z głównych elementów stymulujących podmioty (głównie odbiorców końcowych) do oszczędzania energii. Zbieżne z Ustawą cele ma również Program NFOŚiGW pn. „Efektywne wykorzystanie energii”. U podstaw obu działań leży...
Co z tą ustawą?

Co z tą ustawą?

Białe certyfikaty zostały zaprezentowane w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy jako jeden z mechanizmów wspierających osiągnięcie celu, jakim jest poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii o 9% do roku 2016 i 20% do roku 2020. W...
Nie czekać z audytami

Nie czekać z audytami

Przesłanki techniczne i uzasadnienie ekonomiczne dla realizacji audytu efektywności energetycznej Czy zasadne jest czekanie na wejście w życie przepisów o efektywności energetycznej, gdy znacząca liczba przedsięwzięć cechuje się korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi,...