Model kosztowy pracy urządzeń energetycznych

Model kosztowy pracy urządzeń energetycznych

Efektywność energetyczna istotnym czynnikiem w budowie modelu kosztowego pracy urządzenia energetycznego W dobie wysokich cen energii i ich spodziewanego wzrostu szczególnej analizy wymagają procesy modernizacyjne urządzeń pobierających energię. Już na etapie analiz...
Co z tą ustawą?

Co z tą ustawą?

Białe certyfikaty zostały zaprezentowane w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy jako jeden z mechanizmów wspierających osiągnięcie celu, jakim jest poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii o 9% do roku 2016 i 20% do roku 2020. W...
O efektywności energetycznej na konferencjach – wrzesień 2011

O efektywności energetycznej na konferencjach – wrzesień 2011

Jesień to tradycyjnie sezon konferencji i targów. W kwietniu 2011 r. Prezydent podpisał Ustawę o efektywności energetycznej, a obecnie trwają prace nad rozporządzeniami wykonawczymi. Efektywność energetyczna stanowi zatem jeden z najważniejszych i zarazem najbardziej...