Wersja 1.20 projektu Ustawy o efektywności energetycznej

Wersja 1.20 projektu Ustawy o efektywności energetycznej

Prezentujemy kolejną wersję projektu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 4 grudnia 2014 r. w wersji 1.20 wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Dokument zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Komitetu do Spraw Europejskich dnia 17 grudnia br. Po przyjęciu...