Zielone światło! – wsparcie rozwiązań proekologicznych

Zielone światło! – wsparcie rozwiązań proekologicznych

W najbliższym czasie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje ogłosić konkurs „Zielone światło!” skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej...