Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

W kierunku zwiększenia efektywności energetycznej Wzrastające koszty pozyskiwania energii i eksploatacji urządzeń oraz prawodawstwo unijne skłaniają do podejmowania działań mających na celu oszczędzanie energii, a co za tym idzie – zmniejszenie stopnia...