Białe certyfikaty

Podstawą prawną tzw. białych certyfikatów jest Ustawa o efektywności energetycznej.
Karta Usługi
Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Świadectwa przyznawane są na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy wniosek podlega indywidualnej weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia.

Białe certyfikaty są formą dofinansowania

Białe certyfikaty są formą dofinansowania możliwą do uzyskania w ramach realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych, takich jak wymiana odcinka wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej na nową sieć preizolowaną, wymiana wyeksploatowanych pomp, wentylatorów lub innych urządzeń (wraz z napędem) na urządzenia dopasowane do nowego punktu pracy z zastosowaniem nowego, bardziej efektywnego systemu sterowania, zabudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego, wymiana oświetlenia na energooszczędne itp.

Z doświadczeń ENERGOPOMIARU wynika, że białe certyfikaty to źródło wsparcia, które warto brać pod uwagę przy planowaniu inwestycji proefektywnościowych. Poprawne złożenie wniosku i uzyskanie świadectwa wymaga zwrócenia specjalnej uwagi na zmiany i zapisy w Ustawie o efektywności energetycznej oraz dokumentach z nią powiązanych. Przestrzeganie wymagań formalno-prawnych oraz poprawne wyznaczenie efektu modernizacji pozwoli na maksymalizację korzyści wynikających z dofinansowania. Warto skorzystać z profesjonalnych usług audytorskich, doradczych i pomiarowych, jakie oferuje ENERGOPOMIAR.

Białe certyfikaty – doradztwo, audyt i pomiary

Doradztwo przy procedurze ubiegania się o białe certyfikaty

 

Sporządzenie audytu efektywności energetycznej w ramach wybranego przedsięwzięcia modernizacyjnego

 

Opracowanie kompleksowego wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów)

 

W ramach opracowania kompleksowego wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej ENERGOPOMIAR przy współpracy z wnioskodawcą:

przeprowadza audyt efektywności energetycznej, który służy określeniu efektu energetycznego możliwego do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego,
w przypadku braku wymaganych danych pomiarowych wykonuje pomiary obiektowe na potrzeby audytu efektywności energetycznej
pomaga wnioskodawcy zgromadzić pełną dokumentację techniczno-prawną niezbędną do przedłożenia w ramach wniosku
na etapie weryfikacji wniosku świadczy pełne wsparcie doradcze w przypadku ewentualnych wyjaśnień lub uzupełnień do wniosku

Nasze referencje

ENERGOPOMIAR pozyskał dofinansowanie w postaci białych certyfikatów dla Klientów reprezentujących

sektor energetyki zawodowej,
lokalne źródła energii,
przemysł wydobywczy i przeróbczy,
przemysł chemiczny, spożywczy, papierniczy, wojskowy i inne,
jednostki administracyjne

Sprawdź inne usługi

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. audytów, systemów informatycznych, pomiarów i białych certyfikatów

Tomasz Słupik

Kierownik Działu Turbinowego
tel. +48 32 237 63 30, 601 642 146
tslupik@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. systemów zarządzania energią

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. +48 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl