Dotacje krajowe i unijne

na inwestycje proefektywnościowe
ENERGOPOMIAR od lat pomaga Klientom w pozyskiwaniu dotacji i pożyczek preferencyjnych z funduszy europejskich i środków krajowych, głównie na inwestycje proekologiczne i służące poprawie efektywności energetycznej.

Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania obejmuje:

  • opracowanie wniosku o dofinansowanie, w tym części dotyczących informacji ogólnych i pomocy publicznej, części ekologiczno-technicznej,
  • realizacja audytu (jeżeli wymagane),
    sporządzenie harmonogramu realizacji projektu,
  • opracowanie studium wykonalności,
    pomoc w kompletacji załączników do wniosku.
Wsparcie na projekty służące poprawie efektywności energetycznej udzielane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz fundusze wojewódzkie (WFOŚiGW). Dotacji i pożyczek na inwestycje w efektywność energetyczną oraz szeroko rozumiane przedsięwzięcia proefektywnościowe przedsiębiorcy i jednostki samorządowe powinni szukać również w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 oraz Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014–2020.
Jeżeli planujesz przedsięwzięcie, której celem jest poprawa efektywności energetycznej, skontaktuj się ze specjalistami ENERGOPOMIARU, którzy pomogą znaleźć źródło dofinansowania.

Sprawdź inne usługi

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. audytów, systemów informatycznych, pomiarów i białych certyfikatów

Tomasz Słupik

Kierownik Działu Turbinowego
tel. +48 32 237 63 30, 601 642 146
tslupik@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. systemów zarządzania energią

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. +48 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl