Energopomiar Sp. z o.o.

tel. 32 237 63 00

Kontakt ws. audytów, systemów informatycznych, pomiarów i białych certyfikatów

Mariusz Kusa

Kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej
+48 785 020 339
mkusa@energopomiar.com.pl

„Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 – centrala
tel. 32 237 61 00 – sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl