Białe certyfikaty

Podstawą prawną tzw. białych certyfikatów jest Ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Audyt efektywności energetycznej

Eksploatacja układów technologicznych służących zarówno wytwarzaniu energii elektrycznej, jak i jej przetwarzaniu w procesie przemysłowym, jest związana ze stratami energii. Straty te powinny być jednak pod stałym nadzorem.

Systemy zarządzania energią

Ograniczanie energochłonności produkcji podyktowane jest wymogami prawnymi Unii Europejskiej oraz ustawodawstwem krajowym, a także ekonomiką prowadzonej działalności.

Systemy informatyczne

Systemy informatyczne ENERGOPOMIARU wykorzystujące metodykę Technicznej Kontroli Eksploatacji TKE® pracują od wielu lat w polskich elektrowniach.

Badania i pomiary cieplne

Kompleksowa oferta usług pomiarowych pozwala zespołowi ENERGOPOMIARU na wykonywanie pełnych, rzetelnych i zgodnych z najlepszymi praktykami

Dotacje krajowe i unijne

ENERGOPOMIAR od lat pomaga Klientom w pozyskiwaniu dotacji i pożyczek preferencyjnych z funduszy europejskich i środków krajowych, głównie na inwestycje proekologiczne i służące poprawie efektywności energetycznej.

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. audytów, systemów informatycznych, pomiarów i białych certyfikatów

Tomasz Słupik

Kierownik Działu Turbinowego
tel. +48 32 237 63 30, 601 642 146
tslupik@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. systemów zarządzania energią

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. +48 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl