Urząd Regulacji Energetyki jeszcze w tym roku zamierza ogłosić przetarg na białe certyfikaty. Tymczasem na swojej stronie internetowej Urząd opublikował dokument pn. „Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty”, przygotowany na podstawie doświadczeń zebranych podczas pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty to przykładowo niewypełnienie wszystkich rubryk dokumentacji przetargowej, niezgodność danych, błędne przeliczenia energii, nieprawidłowy formularz, brak określenia wartości świadectwa efektywności energetycznej, brak efektu energetycznego itd. Szczegóły w załączniku do pobrania.