Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 27 grudnia 2013 r. ogłosił drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty.

Oferty przetargowe w dwóch egzemplarzach należy składać do dnia 27 stycznia 2014 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa).

Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:

  • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
  • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
  • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Do pobrania:
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej