W dniach 12-13 marca 2015 r. w Hotelu Szafran w Czeladzi odbędzie się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle” (dawna nazwa: „Odbiorcy na rynku energii”).

Wydarzenie organizuje „BMP bis” Sp. z o.o. Sp.k., wydawca „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”. Partnerem branżowym jest ENERGETYKA Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ENERGOPOMIAR, podobnie jak w poprzednich latach, jest partnerem merytorycznym konferencji.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in.: ograniczanie energochłonności zakładu przemysłowego poprzez modernizację urządzeń, diagnostykę oraz optymalizację maszyn i urządzeń, audyty energetyczne, optymalizację kosztów zużycia energii, aktywne uczestnictwo w rynku energii.
Uczestnikami są przedstawiciele wielkich grup i zakładów przemysłowych będących odbiorcami energii, w tym zakłady chemiczne i azotowe, huty, papiernie, zakłady koksownicze, stalownie, zakłady spożywcze, zakłady samochodowe, metalurgiczne, kopalnie i inne.

Zapraszamy do udziału w konferencji oraz wysłuchania wystąpienia pana Romana Kołodzieja z Zakładu Techniki Cieplnej ENERGOPOMIARU pt. „Efektywność energetyczna w przemyśle – dlaczego warto działać?”.