Przedstawiamy karty informacyjne ENERGOPOMIARU dotyczące Systemów Zarządzania Energią oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Systemy Zarządzania Energią – zawiera m.in. definicję i model SZE.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw – zawiera m.in. plan realizacji audytu.