Polecamy podręczniki przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki na temat systemu białych certyfikatów w Polsce oraz działań jednostek sektora publicznego służących wzrostowi efektywności energetycznej.

Podręcznik „System białych certyfikatów w Polsce” to kompendium wiedzy na temat świadectw efektywności energetycznej. Przykładowe tytuły rozdziałów:

 • Podmioty zobowiązane do pozyskania i umorzenia białych certyfikatów oraz obliczanie poziomu obowiązku
 • Przykład obliczenia obowiązku dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego
 • Warunki uzyskania białych certyfikatów
 • Uczestnicy systemu białych certyfikatów
 • Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • Zasady przystępowania do przetargu organizowanego przez Prezesa URE
 • Rola przedsiębiorstw energochłonnych w ustawie o efektywności energetycznej
 • Wnioski i rekomendacje dla podmiotów uczestniczących w polskim systemie białych certyfikatów
 • Proces umarzania białych certyfikatów

W podręczniku przedstawiono również przykłady przedsięwzięć przynoszących oszczędności energii w obszarze końcowego użytkownika, a także dotyczące: urządzeń potrzeb własnych w sektorze wytwarzania energii, modernizacji sieci przesyłowych, służące poprawie efektywności energetycznej.

Myślą przewodnią drugiej publikacji jest pełnienie wzorcowej roli sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią.
Przykładowe tytuły rozdziałów „Podręcznika skierowanego do jednostek sektora publicznego”:

 • Podstawowe informacje nt. zarządzania energią w budynkach publicznych
 • Wykaz podstawowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
 • Usługi typu ESCO w sektorze publicznym i podstawowe zasady dotyczące realizacji przedsięwzięć w zakresie wzrostu efektywności energetycznej w formule PPP
 • Rodzaje i wzory umów na realizację i finansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • Podstawowe wytyczne i zasady opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) uwzględniających kryterium efektywności energetycznej
 • Finansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Do pobrania:

pdfPodręcznik „System białych certyfikatów w Polsce”6.43 MB

pdfPodręcznik skierowany do jednostek sektora publicznego.3.84 MB

(źródło: www.mg.gov.pl}