Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane białymi certyfikatami.

Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:

  • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
  • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
  • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dn. 19 grudnia 2014 r.

Do pobrania:
pdfOgłoszenie Prezesa URE Nr 1/2014 z 19.12.2014 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej