Drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został rozstrzygnięty przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa URE w dniu 29 października 2014 r.

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, do siedziby Prezesa URE wpłynęło 487 ofert przetargowych, z czego:
· 3 oferty zostały wycofane na wniosek podmiotów przystępujących do przetargu,
· 484 oferty zostały skutecznie zgłoszone do udziału w przetargu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja przetargowa wybrała 302 oferty przetargowe. Natomiast 169 ofert przetargowych zostało odrzuconych. Ponadto w rozstrzygniętym przetargu 13 ofert przetargowych nie zostało wybranych z uwagi na niespełnianie kryteriów określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej. Podmioty, które wygrały przetarg mogą składać do Prezesa URE wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

Do pobrania:

pdfProtokół nr 1/2014z przebiegu przeprowadzonego przetargu.

pdfZałącznik nr 1 do protokołu nr 1/2014 z przebiegu przeprowadzonego przetargu – lista ofert odrzuconych.

pdfZałącznik nr 2 do protokołu nr 1/2014 z przebiegu przeprowadzonego przetargu – lista ofert wybranych.

pdfZałącznik nr 3 do protokołu nr 1/2014 z przebiegu przeprowadzonego przetargu – lista ofert niewybranych.