Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2013 r. wartość współczynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem „t”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, ustalono w wysokości równej 0,4.

Obwieszczenie w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert do pobrania